Avukatlık hukukta birey veya tüzel kişilerin, hak ve özgürlüklerin korunması adına önemli bir meslek olmaktadır. Avukatlar ceza yada idari mahkemelerde genel olarak kişilerin haklarının savunmasını yapma görevini üstlenmektedir. Bu durum avukatlık mesleğini icra edenlerin genel görevinin savunma üzerine olduğunu göstermektedir.

Özel hukukta avukatlık yapan kişiler ise hangi alanda olursa olsun farklı mesleki tecrübeleri içerisinde bulundurmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının geniş ve kapsamlı içeriği bütün hak ve özgürlükleri kapsamasından kaynaklı derin konuları içerisinde bulundurmaktadır. Bu yüzden medeni hukuka göre bir boşanma avukatının kendi alanında edindiği tecrübeler nasıl boşanma süreci ile ilgili önemlisi ise, bir ceza davası avukatı da kendi alanında sahip olduğu özgü tecrübelere sahip olmaktadır.

Avukatların Uzman Oldukları Alanlarda Yasal Alt Yapı Mevcut Mudur?

Türkiye’de avukatların mesleklerini ellerine aldıktan sonra uzmanlaşmaları için yasal bir sınıflandırma yada alt yapısı bulunmamaktadır. Aksine özel avukatlar meslek hayatlarına başladıktan sonra kendi istedikleri alanlarda edindikleri tecrübe ile uzmanlaşmaktadır. Bu durumda tecrübeli avukatlar uzman oldukları konularda yeterli donanıma senelere göre edinmektedir. Bir kaç alana yoğunlaşmış avukatlar o alanda ki tüm bürokratik gelişmeleri de takip etmektedirler.

Bir çok özel hukuk avukatı bir birinden farklı konularda uzmanlaşarak avukatlık vazifesini icra etmektedir. Bu farklı konulardan bazıları; Sözleşme hukuku, tazminat davaları, miras davaları, aile hukuku, boşanma davaları, velayet davaları ve boşanmada mal paylaşımları alanlarında özel avukatlık yapmaktadır.

Sözleşme Hukuku ve Sözleşme Hukukunda Özel Avukatın Görevleri Nelerdir?

Özel hukuk incelediği alanlar kapsamında çok geniş bir perspektife hitap etmektedir. O yüzden avukatların bir birinden farklı konularda uzmanlık alanları edindikleri tecrübelere göre değişmektedir. Sözleşme hukuki ise taraflar arasında sözleşme kapsamında işlendiği için her avukatın yapabildiği bir alan olmaktadır. Genel olarak hukuk faaliyeti sözleşme işlemlerinde avukat yardımı ile yapıldığında doğru sonuca ulaşmayı kolaylaştırmaktadır.

Sözleşme hukukunda özel avukatın en büyük işlevi müzakere aşamasında gerçekleşmektedir. Müzakere yapılır sözleşme düzenlenirken her iki tarafında korunacağı şekilde düzenlemelerin yapılması ve sözleşme taraflarının isimlendirilmesi oldukça önem taşımaktadır.

Maddi Manevi Tazminat Davalarında Avukatının Görevleri Nelerdir?

Madde manevi tazminat davalarına bakan avukatlara toplum tarafından her ne kadar tazminat avukatı dense de, tazminat konusu çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Özel avukat bu tarz davalarda uzmanlık alanı ile ilgili müdahale etmektedir. Tazminat davalarının zaman aşımları 15 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre zarfı içinde elde olan belge ve yasal delillerin değerlendirilmesi mahkemeye sunulması ve savunmaların hazırlanması tazminat davalarına bakan avukatların görevleri arasında yer almaktadır.

Miras Davalarında Özel Avukatın Görevleri Nelerdir?

Mirasçıların derecelendirmesi belirlendikten sonra miras bırakan kişi tarafından kalan mal ve paranın kime hangi miktarda kalacağını hukuki düzeyde hesaplamaktadır. Bu hesaplama işlemi sonucu, özek hukuk avukatının müvekkilinin haklarını korumak ve kazanacağı hakları elde etmesi için savunma yapmaktır. Mirasta mal paylaşımı konusunda özel avukatın yeri savunma açısından önemli olmaktadır.

Aile Hukuku, Boşanma ve Velayet Davalarında Özel Avukatın Görevleri Nelerdir?

Aile hukuku, boşanma velayet davaları Türk Medeni Kanuna göre düzenlenmektedir. Bu kapsamda medeni hukuk dahilinde aile mahkemeleri bu davalara bakmaktadır. Bu alanda ki uzman özel avukatlar, konunun detayı ile ilgili müvekkilinin haklarını yasalar kapsamında toparlayıp savunma ile mahkemeye sunmaktadır. Ayrıca aile içerisinde yaşanan sorunlardan oluşan boşanma, tazminat gibi durumlarda mahkemenin aydınlanması için gerekli delilleri de mahkemeye sunmaktadır.

Özel Hukuk Avukatlarının medeni hukuka göre hareket ettiği dava konularında asli görevi müvekkilinin haklarını savunmaktadır. Boşanmalarda ki mal paylaşımı, var ise çocuğun velayetinin kime verileceği gibi konularda da ailenin iç yapısının mahkemeye sunup davada alınacak kararın müvekkilinin lehine olması için çaba göstermektedir.