Medeni hukuk çerçevesinde resmi nikah ahdi ile evlenen kişilerin evlilikleri bir süre sonra istedikleri gibi gitmediği için boşanma kararı alıyorlar. Boşanma süreci temelinde anlaşmazlıklara bağlı olan bir nedenden dolayı kaynaklandığı için oldukça sıkıcı ve yıpratıcı geçen bir süreç olarak biliniyor. Özellikle eşler arasındaki anlaşmazlık uçurumunun keskin ve büyük olması, araya husumetin girmesine neden olduğu için boşanma sürecinde de sağlıklı bir iletişim kuramamalarından dolayı daha da çekilmez bir hal alıyor.

Kişiler arasındaki boşanma süreçleri evliliğin temelden sarsılmasına neden olduğu gibi evlilik içindeki birçok unsuru da yakından ilgilendiriyor. Ayrılık kararı alan çiftlerin müşterek çocuk ya da çocukları var ise bu süreç çocukların gelişiminde de olumsuz etkilere neden oluyor. Bu süreç sadece çiftleri değil aynı zamanda çocukları da derinden yaralayan bir süreç olarak biliniyor.

Boşanma Sürecinin Dava Aşaması

Boşanmaya karar veren çiftlerin bazıları bu süreci oldukça medeni bir şekilde dava sürecine taşıyabilirken birçok çift aynı hassasiyeti gösteremiyor. Her iki tarafın birbirini suçlama eğilimi davanın daha da çekilmez bir hale gelmesine neden oluyor. Aynı zamanda eğer ki çiftler çekişmeli boşanma davası sürecindeler ise bu davanın birçok unsurunun ele alınması gerektiğinden dava süresinin uzun sürmesine bağlı olarak kişileri maddi ve manevi anlamda büyük bir külfet altına da sokuyor.

Dava süreci birçok celseden oluştuğu için her celse boşanma davasına esas olan birçok konu mahkeme heyeti tarafından görülüp gerekçeli karara hazırlık yapıldığından tarafların her celsede davayı yakından takip etmek istemesi de psikolojik olarak oldukça sıkıntıların yaşanmasına neden oluyor. Bu süre zarfı içerisinde yaşadıkları müşterek evleri ayıran çiftler çocukların kimde kalması gerektiği konusunda da çoğu kez anlaşamadıklarından çocukların psikolojilerinin de bozulmasına neden oluyorlar.

Böyle bir durumda mahkemenin ara karar vermesi beklenerek çocukların durumlarının daha iyi bir şekilde belirlenmesi sağlanıyor. Bu süre içerisinde aynı zamanda çiftlerin alışmış oldukları çevreden uzaklaşmaları da psikolojik olarak olumsuz sonuçların çıkmasına neden oluyor.

Boşanma Sürecinin Çocuklar Üzerindeki Etkisi

Boşanma süreci en çok çocukları derin bir şekilde yaralıyor. Çünkü her çocuk anne ve babasının bir arada olmasını ister. Boşanma sürecinde anne ve babanın müşterek yaşadıkları yerden ayrılması çocukların anne ve babalarını bir arada görememelerini sağladığı gibi çocukların gelişimlerini de olumsuz yönde etkiliyor. Bu nedenle uzmanlar boşanma aşamasında olan çiftlere, çocukların gelişimlerini etkilemeleri için birtakım önerilerde bulunuyor.

Uzmanların bulunmuş olduğu önerilerin başında boşanma sürecini bir arada geçirmek ve konunun çocuklar ile samimi bir dille konuşulmasıdır. Çocukların herhangi bir şeyden haberi olmadan ani ayrılık kararları çocukların derslerini olumsuz yönde etkilediği gibi sağlıklarını da olumsuz yönde etkiliyor. Bu nedenle boşanma sürecinde çiftler çocuklarının psikolojik durumlarını göz önünde bulundurmaları gerekiyor.

Müşterek Eşyaların Paylaşılması

Boşanma aşamasında olan çiftleri bekleyen önemli sıkıntılardan birisi mal ve eşya paylaşılması konusudur. Çoğu çift bu konuda anlaşamayarak bu konunun mahkeme tarafından çözülmesini istiyor.

Özellikle taşınmaz mal konusunda bu malların satışı ya da taşınmaz malın sahibi olacak kişinin taşınmaz malın değerinin yarısını karşı tarafa ödeme süreci de önemli sorunlar arasında görülüyor. Anlaşamama durumunda ortak olan tüm malların mahkeme tarafından satışı ve elde edilecek gelirin de her iki tarafa eşit şekilde paylaştırılması sağlanıyor.

Bu nedenle taşınır ya da taşınmaz mallar konusunda çiftlerin uzlaşma yoluna gitmeleri öneriliyor. Boşanma süreci her ne kadar çiftler tarafından çabuk bitmesi istense de ne kadar sürerse sürsün yıpratıcı bir süreç olarak biliniyor.