Boşanma sürecinin hukuki sonuçları arasında yer alan durumlardan birisi de mal paylaşımı olayıdır. Evlilik sürecinde eşler aile ilişkileri ve ortak duygularla hareket etme durumunun yanında ekonomik yönden de ortak hareket edilmektedirler. Eşler arasında mevcut olan bu ekonomik ortaklık durumu boşanma süreci ile birlikte ortadan kalkar. Boşanma durumunun gerçekleşmesi süreci içerisinde mal paylaşımı yapılması esnasında her iki taraf arasındaki ortaklığın özelliği, boşanma davalarının ve de mal paylaşımı davalarının konusunu oluşturmaktadır. Bu durum çerçevesinde eşlerin bağlı oldukları yasal mal rejimi doğrultusunda boşanma olayının gerçekleşmesi esnasında mal paylaşımı gerçekleştirilir.

4721 sayılı Medeni kanununa göre çiftler arasındaki mevcut ekonomik ortaklığı dört değişik niteliğe sahip mal rejimi olarak belirtmektedir. Bu duruma göre boşanma süreci esnasında mal paylaşımı gerçekleştirilirken, edinilmiş olan mallara katılma rejimi, paylaşmalı mal ayrılığı rejimi, mal ayrılığı rejimi ve mal ortaklığı rejimi arasında çiftlerin hangi mal rejimine dahil oldukları belirlenir ve bu doğrultuda mal paylaşımı gerçekleştirilir.

Çiftler evlenirken yukarıda bahsedilmiş olan dört farklı nitelikteki mal rejiminden birini tercih edebilecekleri gibi, kendi aralarında mal rejimi anlaşması da yapabilme imkânına sahip olabilmektedirler. Mal rejimleri ile alakalı olarak ayrıntılı biçimde bilgi vermeden önce çiftlerin arasında gerçekleştirilecek olan mal rejimi anlaşmasının ne olduğu ve mal rejimi anlaşmasının nasıl gerçekleştirildiği ile ilgili olarak bilgi verilmesinde yarar var.

 

Çiftler Arasında Yapılacak Mal Rejimi Anlaşması

Çiftler evlenmeden önce veya evlilik durumunu gerçekleştirdikten sonra mal rejimi tercihinde bulunabilme imkânına sahiptirler. Çiftler arasında mal rejimi tercih edilmesi esnasında hazırlanacak olan anlaşmaya mal rejimi sözleşmesi ismi verilir. Mal rejimi sözleşmesi her iki tarafın katılımı ve imzası ile gerçekleştirilmektedir. Yasanın taraflara belirlemiş olduğu koşulların tatbik edilmesi ile ancak mal rejimi anlaşmasının yasal açıdan geçerliliği mevcut olacaktır. Mal rejimi anlaşması evlenme ehliyeti bulunan ve ayırt etme yeteneğine sahip olan şahıslar arasında yapılabilmektedir. Çiftlerden birinin 18 yaş altında olması veya yasa tarafından kısıtlayıcı farklı bir durumun mevcudiyeti halinde kanun temsilcisinin onayı ve izni ile mal rejimi anlaşması yapılması mümkün olmaktadır.

Mal rejimi anlaşmasının yasal olarak geçerliliğinin olabilmesi için yasa çerçevesinde hazırlanmış olması gerekmektedir. Mal rejimi anlaşması yazılı bir biçimde ve noter onaylı olarak yapılabilmekte olup ayrıca noter tarafından düzenlenmesi ile de gerçekleştirilebilmektedir. Tarafların mal rejimi anlaşmasını kendi aralarında düzenlemesi halinde evlilik akdinin gerçekleştirildiği sırada bu durumun ifade edilmesi gerekmektedir. Evlilik akdi esnasında mal rejimi anlaşması yapıldığının ifade edilmemesi halinde kanuni yönden mal rejimi çiftler tarafından tercih edilmiş olarak kabul görür. 4721 sayılı Türk medenin kanununa göre edinilmiş olan mallara katılma rejimi olarak belirlenmiş niteliktedir.

Mal rejimi anlaşması iki farklı biçimde gerçekleştirilebilmektedir. Mal rejiminin gerçekleştirilmesinin birinci şekli noter tarafından mal rejimi anlaşmasının hazırlanması şeklindedir. İkincisi ise mal rejimi anlaşmasının çiftler arasında gerçekleştirilip noter tarafından onaylanması şeklinde gerçekleşir. Noter tarafından hazırlanmış olan mal rejimi anlaşmasında noter tarafların beklentilerini dinleyerek onların arzuları doğrultusuna uygun bir anlaşma hazırlar. Çiftlerin aralarında gerçekleştirmiş oldukları anlaşmada ise noter tarafların düzenlemiş olduğu anlaşmanın kanuna uygun olması halinde söz konusu anlaşmayı tasdik eder. Mevcut olan iki anlaşma geçerlilik anlamında bir fark teşkil etmez.

 

Mal Rejimi Değişikliği Nasıl Gerçekleştirilir?

Çiftler evlilikleri süresince bağlı oldukları mal rejimini, farklı bir mal rejimi sözleşmesi gerçekleştirerek değiştirebilme imkânına sahiptirler. Aynı zamanda çiftlerden birinin borç içinde olması halinde, çiftlerin ortak oldukları bir malda çiftlerden birinin payına düşen mala haciz konulması ya da ortaklığın tehlike içine girmesi, çiftlerin ortak oldukları bir mal üzerinde gerçekleştirilecek olan kiralama veya satış benzeri tasarrufa çiftlerden birinin onay vermesi durumunda veya çiftlerden birinin temyiz gücünü yitirmesi gibi durumlarda dava yolu ile mal paylaşımı rejimi değişikliği gerçekleştirmek mümkün olmaktadır.

 

Mal Rejimi Tavsiyesi Nedir?

Mal Rejimi Tavsiyesi nedir sorusuna yanıt olarak Mal Rejimi Tavsiyesi mal rejiminin son bulmasından sonraki süreçte mal rejiminin niteliğine göre taraflar arasında söz konusu malların tasfiye edilmesi bir başka deyişle mal rejimine bağlı olan malların mal rejimi türüne uygun olarak taraflar arasında paylaştırılması ve denkleştirilmesi durumuna Mal Rejimi Tavsiyesi denir.

 

Mal Rejimi Tavsiyesi Davası Ne Zaman Açılabilir?

Mal Rejimi Tavsiyesi davası mevcut olan mal rejimi sürecinin son bulmasının ardından açılır. Boşanma davası sürecinde mal rejimine dair bir tasfiye gerçekleştirilmez. Mal rejimi davası boşanma sürecinin gerçekleşmesinden sonra gündeme gelen bir dava olma niteliğine sahiptir.