Çocuklu ailelerin boşanması söz konusu iken, eşler arasında velayet açısından anlaşmak ve karar almak oldukça güçtür. O yüzden bu karar mahkeme tarafına bırakılmıştır. Velayet bir temsil, koruma, kollama, gözetme, söz hakkı, eğitim, yetiştirme gibi çocuk üzerindeki hakları kapsar. Çocukların üzerindeki ebeveynlerin hakları TMK m.336/2 da yanıt bulmaktadır. Bu yasa hükmüyle ortak hayat bitmiş ve ayrılık durumu gerçekleşmişse hakim, velayeti eşlerden birine vermektedir.

 

Çocuğun Velayeti Verilirken Dikkat Edilenler

Çocuğun velayeti verilirken çocuğun menfaati ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulur. Hangi ebeveyn daha iyi bir yaşam ve gelecek sağlayacaksa yahut çocuk kimi tercih ederse ona göre değerlendirme yapılır. Hakimin karar vermesindeki en önemli unsur çocuğun yaşıdır.

 

Çocuğun Velayeti Kaç Yaşına Kadar Anneye Verilir?

Genel kanı olarak çocuğun böylesi dönemlerde anne şefkatine ihtiyacı olduğu düşünülmektedir. Hukuk uygulamasında 0- 3 yaşındaki çocukların anneye ihtiyaçları olduğu mutlak olarak kabul edilmekte ve çok aksi bir durum yoksa anneye velayet verilmektedir. Annenin işi, evinin durumu ve yaşam tarzı göz önüne alınır.

Çocuğun 3 -7 arasında olması durumunda anne şefkatine daha az muhtaç olarak belirlense de yine uygunsuz bir durum olmadığı sürece velayet annede kalır. 6-12 yaşındaki okul çağına gelmiş çocukların velayetinde annenin çocuğa sunacağı maddi imkan göz önüne alınır. Hangi eş daha iyi bir eğitim sağlayacaksa o taraf dikkate alınır. Bu yaşlarda velayet verilmeden pedagog aracılığı ile çocuk dinlenir. Ancak yine de 1.tercih annedir. 12 yaş ve üstü çocuklarda ise artık çocuğun istekleri dinlenir ve yanında kalmak istediği ebeveyne velayet tayin edilir.