Boşanmalarda Çocuk Velayeti

Eşler arasındaki boşanmalarda çocukların velayeti sorunu olduğunda, en son kararı mahkeme vermektedir. Verilen velayet kararı ile anne veya baba; çocuğun bakımı, eğitimi, terbiyesi gibi birçok yetkiyi kendisine almaktadır. Çocuklar üzerinde ebeveynlerin nasıl haklar kazanacağına dair işlemleri Türk Medeni Kanunu’nun 336/2 maddesi belirlemektedir. Yasaya göre, eğer çiftler arasında ortak hayata son verilmişse; hâkim, çocuğun velayetini eşlerden birine verebilir. Karar verirken de göz önünde bulundurduğu bazı şeyler bulunmaktadır.

Velayet Kararı Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar

Hâkim karar verirken öncelikle çocuğun menfaatini düşünmektedir. Burada önemli olan çocuğun menfaati olduğundan, hangi ebeveynin çocuğa daha iyi gelecek sağlayacağını tespit etmek önemlidir. Bunun haricinde velayet için dikkat edilecek bir diğer husus çocuğun yaşıdır. 0 ile 3 yaş arasında anne gelirinin önemli olmadığı velayet işlemlerinde çocuk, anneye verilmektedir.

3 ile 7 yaş arasında da anneye verilen velayet, annenin kötü alışkanları olması sebebiyle istisnai olarak babaya verilebilir. Ama Türk hukukunda genel olarak uygulanan kural, 7 yaşına kadar çocuğun velayetinin anneye verilmesidir.