Sigorta şirketleri ile sürücüler ve araç sahipleri arasında sürekli meydana gelmekte olan bazı anlaşmazlıklar oluşmaktadır. Bu anlaşmazlıkların çözülmesi adına mahkemelerde kasko davaları görülmektedir. Kasko sigortası özüne bakıldığı takdirde ayrı olarak değerlendirilen bir sigorta olarak dava konusu olmamaktadır. Mal sigortası olarak bilinen sigorta ile birlikte değerlendirilmektedir. Bu sigorta türü kanunlarımız ile düzenlenmiş bir sigorta türüdür. Bu sigorta türü bazı tehlikelerin oluşması durumunu kapsamaktadır. Bu tehlikelerin ne olduğunu kısaca anlatmak gerekmektedir.

Kasko Firması Zararı Karşılamaz İse Ne Yapılması Gerekmektedir?

İnsanlar kasko sigortası yaptırmadan önce bazı konular ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bunların başında bu sigortanın gereğinin yapılmadığı durumlarda hangi mercilere nasıl başvurulacağının bilinmesi gelmektedir. Bu şekilde bir durumun olması durumunda bu anlaşmazlıkları kasko davaları ile çözülmesi mümkün olmaktadır.

Bu davaların en büyük özelliği muhakkak bir avukat yardımı ile bu davaların açılması gerektiğidir. Kasko davası avukatı yardımı ile muhakkak suret ile bu davaların takip edilmesi istenmektedir. Bu sigorta kapsamında öncelik ile kapsam içerisine alınan husus aracın sabit bur durumda bulunması halinde başına gelmiş olan durumlardır. Bu durumlarda sigorta firması masrafları karşılamak ile mükelleftir.

Taşıta sonradan eklenmiş olan cihazlar ve eklentiler sigorta kapsamı içerisinde bulunması durumunda muhakkak sigorta tarafından zarar görülmesi durumunda telafi edilecek hususlar arasındadır. Bu husus yapılan anlaşmanın içerisinde bulunup bulunmadığı önemli olan hususların başında gelmektedir. Bunun yanı sıra yangın ile ilgili durumlar veya bir yangının söndürülmesine yardımcı olunacak durumlarda da aracın görmüş olduğu zarar sigorta şirketi tarafından karşılanmak zorunda olan bir başka husustur. Tüm bunlar ile birlikte aracın çalınması veya çalınma işleminin tam olarak gerçekleşmemesi gibi durumlarda tüm oluşmuş masraflar sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır.

Poliçede yer Almayan durumlar İçin Ne Yapılmalıdır?

Sigorta poliçesinde yer almayan unsurlar ile ilgili bir hak talep etme gibi bir durum söz konusu olmamaktadır. Bu durumun her ne kadar bu şekilde olduğu bilinse de bu konu ile ilgili uzmanlaşmış bir avukat ile bu durumun incelenmesi gerekmektedir.

Kasko Avukatı

Sigorta hukuku olarak binen hukuk ile ilgili davaları takip etmekte olan avukatlara verilen isimdir. Sigorta firması ile sigorta yaptıran kişi arasındaki kararsız durumların mahkemeye yansıması durumunda tarafların haklarını kanun çerçevesinde takip etmek ve araştırmak ile görevi bulunmaktadır. Kasko hukuku içerisinde mutlaka bulunması gereken unsurlar arasında bulunmaktadır. Sözleşme içerisinde bulunan hakların takibini yapmakta olan önemli bir görevi bulunmaktadır.

Onayın alınması ile birlikte dava açılma süreci başlamaktadır. Dava açma açılacak konu ile değişiklik gösteren bir durumdur. Her durum için farklı bir dava açılması gerekmektedir. Bu durumda da avukatın önemi oldukça önemlidir. Bu durumlar için önemli olan unsurlardan birisi de zamanında müracaat etmenin önemidir. Zamanında talep edilmeyen haklar için daha sonradan başvuru yapılması durumunda istenilen sonuçların alınması mümkün olmamaktadır.

Bu gene dava türlerine göre değişiklik gösteren bir durum olarak bilinmektedir. Her davanın zaman aşımı süresi farklı olmaktadır. Bu zaman aşımı konularına dikkat edilerek sürecin takip edilmesi gerekmektedir. Bu durumda avukatın önemi gene oldukça mühim olmaktadır.