Ülkemizde en çok yaşanan problemlerden birisi de trafik kazalarıdır. Trafik kazaların meydana gelmesi ve sonrasında yaşanan tüm süreçler hem kazayı yapan hem de kazaya maruz kalan kişiler için sıkıntılı durumlar oluşturmaktadır. Çünkü süreç yönetimi belli bir prosedür çerçevesinde trafik kazası avukatı tarafından başarılı bir şekilde yönetilmeye ihtiyaç duymaktadır.

Trafik Kazası Avukatı ve Önemi

Yaşanan trafik kazalarında haklı olan tarafın hakkını alabilmesi için yaralama gerçekleştiyse yaralanma hasarı ve maluliyet hak edişinin hesaplanması gerekmektedir. Başarılı bir trafik kazası avukatı ise trafik kazası tazminat prosedür süreçlerini iyi bildiği ve hak edişi doğru bir şekilde hesapladığı için hem davanın kazanmasında hem de zaman hususunda yardımcı olacaktır.

Trafik kazalarında tazminatın belirlenmesinde trafik kazası avukatı önem arz etmektedir. Çünkü yanlış değerlendirilen ya da atlanan değerlendirmeler mağdurun alacağı tazminat miktarının da azalmasına neden olduğu gibi dava sürecinin de yıllarca sürmesine neden olabilmektedir.

Trafik Kazası Davaları için Trafik Kazası Avukatının Mahkemeye Sunması Gereken Belgeler

Trafik kazası avukatının hafif yaralanma yaşanan olaylar için mahkemeye sunması gereken delil niteliğinde istenilen belgeler aşağıda yer almaktadır.

1. Trafik kazası tespit tutanağı
2. Trafik kazasına yol açan kişi, mağdur ve olaya tanık olan bireylerin ifadeleri
3. Karakol Tutanağı
4. Alkol Raporu ( Alındığı Durumlar için Geçerli)
5. Kazada yer alan araçların ruhsatları
6. Araç kullanan kişilerin ehliyet ve nüfus cüzden fotokopileri
7. Kazaya karışan araçların poliçeleri
8. Savcılık iddianame fotokopisi

Yaşanan trafik kazasının ölümle sonuçlanması durumunda trafik kaza avukatının suçlu tarafa tazminat davası açabilmesi için yapılması gerekenler aşağıda yer almaktadır.

1. Otopsi Raporu
2. Ölen kişinin işi, yaşı, kazancı, öğrenim durumu hakkında bilgiler
3. Ölen kişinin mağdur olan yakınlarıyla ilgili gerekli olan tüm bilgiler
4. Yaralanan kişinin ya da ölen kişinin (ölüm durumunun hastanede gerçekleştiği olaylarda) hastane masraflarını ispatlamaya yönelik belgeler
5. Cenaze ve defin masraflarıyla ilgili tüm bilgiler

Yaşanan trafik kazasının yaralanmayla sonuçlanması durumunda trafik kaza avukatının suçlu tarafa tazminat davası açabilmesi için yapılması gerekenler aşağıda yer almaktadır.

1. Kesin ya da geçici adli rapor
2. Hastane tedavi süreçlerine ve masraflarına ait tüm süreçler

Trafik Kazalarında Kusur Tespitinin Nasıl Yapılması Gerektiğiyle ilgili Genel Bilgi

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında suçlu olan tarafın kusur miktarı tazminat miktarını da doğrudan etkilemekte olup; kusur arttıkça mağduriyet yaşayan tarafın alacağı tazminat miktarı da artmaktadır.
Bu sebeple Mahkemeler tarafından açıklığa kavuşturulması gereken ilk husus olaya karışın kişi ya da kişilerin kusur miktarının belirlenmesinin sağlanmasıdır. Kusur miktarının belirlenebilmesi için Savcılık Hazırlık ve Takipsizlik dosyası,  Trafik  Kazası tespit tutanağı, yaşanan maddi ve manevi kayıpları ispatlayan tüm belgeler titizlikle incelenerek trafik kazasıyla ilgili tüm görgü tanıkları da dinlenmektedir.

Manevi ve Maddi Tazminat Miktarının Belirlenme Süreciyle ilgili Genel Bilgi

Yaşanan trafik kazası sonucunda ölüm olayı yaşanmışsa; ölen kişinin birinci dereceden yakınlarına ölen kişinin sağlamış olduğu finansal destekten yararlanamayacakları için destekten yoksun kalma tazminatı, cenaze ve defin masraflarını talep etme hakkı ve ölen kişinin kaybından kaynaklı manevi tazminat talep etme hakkı da bulunmaktadır.

Yaşanan trafik kazası sonucunda bir takım yaralanma olaylarının meydana geldiği durumlarda; yaşanan yaralanmadan ötürü gerçekleşen iş ve kazanç kaybı, yaralanan kişi tedavi gördüyse ortaya çıkan hastane masrafları kazayı meydana getiren kişiden tanzim edilebilmektedir. Aynı zamanda yaşanan kazadan ötürü mağdur kişinin manevi tazminat talep etme hakkı da bulunmaktadır.