Boşanmak için karar alan birçok çiftin ortak sorunlarından birisi de velayet konusudur. Hem anne hem de birçok baba çocuklarının velayetlerinin kendilerine verilmesini istiyor. Bu nedenle çocukların velayetleri konusunda çıkan anlaşmazlıklar mahkemelerin velayet ile ilgili vermiş oldukları karar ile neticeleniyor.

Boşanma davası içerisinde görülen velayet konusu davanın bitmesinden bir süre sonra ayrıca velayet davası olarak açılarak da görülebiliyor. Boşanma davasının gerekçeli kararında çocukların velayeti boşanma davasını gören mahkeme tarafından anne ya da babaya veriliyor. Ancak bir süre sonra velayeti alamayan taraf velayet davası açarak çocukların velayeti konusunda adım atabiliyorlar.

Velayet davası için velayet avukatı hizmetlerinden yararlanmak dava sürecinin daha sağlıklı geçmesi için oldukça büyük önem taşıyor. Velayet davaları için görevlendirilen avukatlar, çocukların velayetinin neden alınması gerektiği konusunda detaylı bildi alarak dava sürecini başlatıyor. Ancak öncelikle velayet talebinde bulunan kişinin noter aracılığı ile vekaletini avukatlarına vermeleri gerekiyor.

Velayet Dava Süreci

Velayet davalarında mahkemenin gözettiği en önemli konu çocukların durumudur. Velayet talebinde bulunan tarafın talepleri avukat tarafından mahkemeye sunulduğunda mahkeme dava dilekçesindeki iddiaların doğruluğunu araştırarak çocuğun velayeti konusunda karar veriyor.

Çocukların iyi ve sağlıklı bir ortamda yetişmedikleri, birçok konuda mağdur oldukları. çocukların sevgiye muhtaç oldukları gibi nedenler dava dilekçesinde belirtilebiliyor. Eğer ki çocukların vasisi olan taraf tarafından çocukların şiddet görmesi, cinsel istismara uğraması gibi durumlar ağır kusurlu durumlar olarak nitelendirildiğinden mahkeme hızlı bir şekilde böyle durumlarda çocuklar hakkındaki kararını veriyor.

Özellikle velayet avukatı çocukların birinci dereceden kusurlu davranışlardan dolayı mağdur olduğunu belirtmesi üzerine mahkemeden ara karar ile çocuğu müvekkillerine verilmesini talep edebiliyor.

Mahkeme bu talep ile birlikte avukatı haklı görerek çocuğu karşı tarafa geçici süre ile verebildiği gibi aynı zamanda her iki taraftan da alarak mahkeme sonuçlanıncaya kadar devlet korumasına da alabiliyor. Bu süreçte çocukların iddia edilen konulardan dolayı mağdur olup olmadıkları pedagoglar ve tıbbi görevliler tarafından tespit edilmek için hastane sevkleri gerçekleşiyor.

Velayet Davasında Temyiz Süreci

Dava başlangıcında velayet davası avukatı tarafından iddia edilen tüm bilgi ve belgeler ile tanık olarak dinlenmesi gereken kişileri gösterir liste mahkemeye sunularak mahkeme dava sürecini başlatır.

Yapılan incelemeler neticesinde mahkeme gerekçeli kararın ı açıklar. Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 15 gün süre içerisinde tarafların karara itiraz etme hakları olan temyiz hakları mevcut. Bu süre içerisine velayet avukatı tarafından temyiz dilekçesi yazılarak karara itiraz edilebiliyor.