Evlilik müessesesinin mahkeme önünde hakim tarafından sonlandırılmasına boşanma işlemi denir. Boşanma sonucunda en çok sorun yaşanan konular nafaka, tazminat ve velayet konularıdır. Bu konular bazı ayrıntılara bakılarak mahkeme tarafından değerlendirilip sonuçlandırılır.

Evlilikler genel olarak ekonomik sorunlar, kültürel farklılıklar ve eşler arasındaki iletişim sorunundan kaynaklı olarak bitirilmek istenmektedir. Evlilik sonlandırılmasında müşterek çocuğun velayetinin kime ve hangi şartlarda verileceği ise en önemli ayrıntıdır. Velayet, çocuğun boşanma işleminden önce hem anne hem babada olduğu ve çocuk üstünde her ikisinin de söz sahibi olduğu ancak boşanma sonrasında kime verilirse söz hakkı ve çocuğun bakımı, büyümesi gibi ihtiyaçlarıyla ilgilenilmesi için verilen haktır.

Çocuğun velayetinin kime verileceği konusunda sınırsız hak verilmiş olan hakim öncelikle çocuğun menfaatlerini düşünür. Ayrıca çocuğu yaşı da velayetin kime verileceğinde çok etkilidir. Ayrıca anne ve babanın ekonomik durumları, çocuğun sağlıklı ve daha rahat nerede yetişip yetişmeyeceği de bir diğer etkendir. Hakim dışında bir pedagogda mahkemede yerini alarak çocuğu gözlemler ve çocuğun psikolojisine göre fikirleri ile karar etki eder. Buna bağlı olarak çocuğunda görüşü alınır.

Velayet Kime Verilir?

Velayetin kime verileceğini hakimin takdir yetkisine bağlıdır. Kanunun 183. Maddesine göre anne veya baba başkasıyla evlenmişse, başka bir yere gittiyse veya öldüyse anne veya babadan birinin isteği üzerine mahkeme gerekli önlemleri alır. Eşlerden birinin ölmüş olması halinde, hakim velayeti sağ kalan tarafa verir. Anne ile baba evlilik dışı çocuk yaptıysa velayet anneye verilir.

Türk Hukuk Kanunu’na göre 0 – 3 yaş aralığındaki çocukların annenin bakım ve şefkatine ihtiyacı olduğu düşünülerek karar verilir. Annenin işinin, evinin, maaşının veya yaşam tarzının hiç birine bakılmaz. 3 – 7 yaşındaki çocuklarda ise çocuğun anne şefkatine daha az ihtiyacı olduğu düşünülür ve buna göre karar verilir. Bu durumda da genellikle velayet anneye verilir ancak anne çocuğuna bakamayacak durumda ise velayet babaya verilir.

6 – 12 yaş arasındaki çocukların velayetinde maddi durumlara bakılır. Hangi tarafın durumu iyi ise ona göre karar verilir. 12 yaş üstü çocuklarda ise çocuğun kendisi dinlenerek karar verilir. Genel olarak çocuğun velayetinin babaya verilmesi için çocuğun en az 6 yaşında olması gerekir.